PythonUnitTestRunner

public class PythonUnitTestRunner
extends Object implements IRemoteTest , IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.PythonUnitTestRunner


Bu sınıf kullanımdan kaldırıldı.
Bunun yerine PythonBinaryHostTest kullanın.

Unittest kitaplığıyla yazılmış Python testlerini çalıştırır.

Özet

kamu inşaatçılar

PythonUnitTestRunner ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Korumalı yöntemler

void checkPythonVersion ( CommandResult c)
IBuildInfo getBuild ()

Bu çağırma için IBuildInfo döndürür.

IRunUtil getRunUtil ()

Unittest'i çalıştıran bir IRunUtil döndürür

kamu inşaatçılar

PythonUnitTestRunner

public PythonUnitTestRunner ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

parametreler
buildInfo IBuildInfo

Korumalı yöntemler

checkPython Sürümü

protected void checkPythonVersion (CommandResult c)

parametreler
c CommandResult

inşa et

protected IBuildInfo getBuild ()

Bu çağırma için IBuildInfo döndürür.

İadeler
IBuildInfo

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Unittest'i çalıştıran bir IRunUtil döndürür

İadeler
IRunUtil