PokryciePomiarForwarder

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


Test zastępczy, który przekazuje pomiary zasięgu od dostawcy kompilacji do rejestratora.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CoverageMeasurementForwarder ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

PokryciePomiarForwarder

public CoverageMeasurementForwarder ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów