קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

CarryDnaeError

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


Internal RuntimeException לשאת DeviceNotAvailableException דרך מסגרת JUnit4.

סיכום

בנאים ציבוריים

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

שיטות ציבוריות

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

מחזירה את DeviceNotAvailableException שנושאת על ידי העטיפה הזו.

בנאים ציבוריים

CarryDnaeError

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

פרמטרים
e DeviceNotAvailableException

שיטות ציבוריות

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

מחזירה את DeviceNotAvailableException שנושאת על ידי העטיפה הזו.

החזרות
DeviceNotAvailableException