קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RunAftersWithInfo

public class RunAftersWithInfo
extends Statement

java.lang.Object
org.junit.runners.model.Statement
com.android.tradefed.testtype.junit4.RunAftersWithInfo


ראה גם:

סיכום

בנאים ציבוריים

RunAftersWithInfo (Statement next, afters, TestInformation testInfo) RunAftersWithInfo (Statement next, afters, TestInformation testInfo)

שיטות ציבוריות

void evaluate ()

בנאים ציבוריים

RunAftersWithInfo

public RunAftersWithInfo (Statement next, 
         afters, 
        TestInformation testInfo)

פרמטרים
next Statement

afters

testInfo TestInformation

שיטות ציבוריות

להעריך

public void evaluate ()