קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RunBeforesWithInfo

public class RunBeforesWithInfo
extends Statement

java.lang.Object
org.junit.runners.model.Statement
com.android.tradefed.testtype.junit4.RunBeforesWithInfo


ראה גם:

סיכום

בנאים ציבוריים

RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo) RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo)

שיטות ציבוריות

void evaluate ()

בנאים ציבוריים

RunBeforesWithInfo

public RunBeforesWithInfo (Statement next, 
         befores, 
        TestInformation testInfo)

פרמטרים
next Statement

befores

testInfo TestInformation

שיטות ציבוריות

להעריך

public void evaluate ()