קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public class DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder
extends RunnerBuilder

java.lang.Object
org.junit.runners.model.RunnerBuilder
com.android.tradefed.testtype.junit4.builder.DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder


RunnerBuilder המספק את DeviceJUnit4ClassRunner s, המשמש במיוחד לאספקת רצים עבור ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) ו- LongevityHostRunner .

ראה גם:

סיכום

בנאים ציבוריים

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

שיטות ציבוריות

Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

בנאים ציבוריים

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

שיטות ציבוריות

runnerForClass

public Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

פרמטרים
testClass Class

החזרות
Runner