IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


Mobly yaml sonuç işleyicisinin arabirimi.

Özet

İç içe sınıflar

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Mobly yaml sonucunun arayüzü

Genel yöntemler

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Genel yöntemler

halletmek

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

parametreler
docMap

İadeler
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult