MoblyYamlResultUserDataHandler

public class MoblyYamlResultUserDataHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler


Mobly yaml sonucu 'Kullanıcı Verileri' öğe işleyicisi.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Genel yöntemler

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultUserDataHandler

public MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Genel yöntemler

halletmek

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Parametreler
docMap

İadeler
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData