MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public class MoblyYamlResultControllerInfoHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler


Wynik Mobly YAML Obsługa elementu „Informacje o kontrolerze”.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo