קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public class MoblyYamlResultControllerInfoHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler


Mobly yaml מטפל באלמנט 'מידע על בקר' תוצאת Mobly yaml.

סיכום

כיתות מקוננות

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

בנאים ציבוריים

MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

שיטות ציבוריות

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap) handle ( docMap)

מחלץ שדות נתונים מהתוצאה של mobly yaml.

בנאים ציבוריים

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

שיטות ציבוריות

ידית

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap)

מחלץ שדות נתונים מהתוצאה של mobly yaml.

פרמטרים
docMap

החזרות
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo