קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


סיכום

בנאים ציבוריים

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

בנאים ציבוריים

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

פרמטרים
errorMsg String

,

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


סיכום

בנאים ציבוריים

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

בנאים ציבוריים

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

פרמטרים
errorMsg String