Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlObsługa rekordów wyników

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml wynik obsługi elementu „Record”.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

enum MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlObsługa rekordów wyników

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultRecordHandler.Record