קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder

public static class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder


סיכום

בנאים ציבוריים

Builder ()

שיטות ציבוריות

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList build ()

בנאים ציבוריים

בּוֹנֶה

public Builder ()

שיטות ציבוריות