קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


סיכום

בנאים ציבוריים

Builder ()

שיטות ציבוריות

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

בנאים ציבוריים

בּוֹנֶה

public Builder ()

שיטות ציבוריות

setTimestamp

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

פרמטרים
timestamp String

החזרות
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder