PythonBinaryHostTest

public class PythonBinaryHostTest
extends Object implements IRemoteTest , ITestFilterReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest


Ana bilgisayar testi, Android Build sisteminden (Soong) bir python ikili dosyasını çalıştırmayı amaçlıyordu

Test çalıştırıcısı, içerme filtresini ve hariç tutma filtresini destekler. Hariç tutma filtresinin, gerçek testi atlamak yerine test sonucunu yok sayarak çalıştığını unutmayın. Hariç tutma filtresinde belirtilen testler yine de yürütülecektir.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

Çalıştırma adını ikili adla değiştirecek sonuç iletici.

Alanlar

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Kamu inşaatçıları

PythonBinaryHostTest ()

Genel yöntemler

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) ekler.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) ekler.

void addExcludeFilter (String filter)

Hangi testlerin hariç tutulacağına ilişkin bir filtre ekler.

void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler.

void clearExcludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm hariç tutma filtrelerini silin.

void clearIncludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm dahil etme filtrelerini silin.

getExcludeFilters ()

Hariç tutma filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

getIncludeFilters ()

Dahil etme filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Alanlar

ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

LD_LIBRARY_PATH

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Kamu inşaatçıları

PythonBinaryHostTest

public PythonBinaryHostTest ()

Genel yöntemler

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) ekler.

Parametreler
filters

addAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) ekler.

Parametreler
filters

addExcludeFilter

public void addExcludeFilter (String filter)

Hangi testlerin hariç tutulacağına ilişkin bir filtre ekler.

Parametreler
filter String

addIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler.

Parametreler
filter String

ClearExcludeFilters

public void clearExcludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm hariç tutma filtrelerini silin.

clearIncludeFilters

public void clearIncludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm dahil etme filtrelerini silin.

getExcludeFilters

public  getExcludeFilters ()

Hariç tutma filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

İadeler

getIncludeFilters

public  getIncludeFilters ()

Dahil etme filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

İadeler

koşmak

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException