การทดสอบสนิมไบนารีโฮสต์

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


การทดสอบโฮสต์หมายถึงการเรียกใช้ไฟล์ไบนารีสนิมจากระบบ Android Build (Soong)

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RustBinaryHostTest ()

วิธีการสาธารณะ

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

วิธีการป้องกัน

findFiles ()

ผู้สร้างสาธารณะ

การทดสอบสนิมไบนารีโฮสต์

public RustBinaryHostTest ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

พ่น
DeviceNotAvailableException

ชุดสร้าง

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
buildInfo IBuildInfo

วิธีการป้องกัน

ค้นหาไฟล์

protected  findFiles ()

ส่งคืน