จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RustBinaryHostTest

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


การทดสอบโฮสต์หมายถึงการเรียกใช้ไฟล์ไบนารีที่เป็นสนิมจากระบบ Android Build (Soong)

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RustBinaryHostTest ()

วิธีการสาธารณะ

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

วิธีการป้องกัน

findFiles ()

ผู้สร้างสาธารณะ

RustBinaryHostTest

public RustBinaryHostTest ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
buildInfo IBuildInfo

วิธีการป้องกัน

findFiles

protected  findFiles ()

คืนสินค้า