ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Ta klasa pomoże sprawdzić, czy IConfiguration załadowana dla pakietu spełnia oczekiwane wymagania: — Brak dostawców kompilacji — Brak raportów wyników

Streszczenie

Metody publiczne

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest odpowiednio zbudowana, aby działać w pakiecie.

Metody publiczne

sprawdź poprawność konfiguracji

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest odpowiednio zbudowana, aby działać w pakiecie.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do sprawdzenia, czy jest poprawna dla pakietu.