DeviceFeatureModuleController

public class DeviceFeatureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.DeviceFeatureModuleController


Belirli bir özelliği desteklemediğinde testleri çalıştırmayan bir modül denetleyicisi.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceFeatureModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

kamu inşaatçılar

DeviceFeatureModuleController

public DeviceFeatureModuleController ()

Genel yöntemler

çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

Atar
DeviceNotAvailableException