בקר MainlineTestModuleController

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


מחלקה בסיסית לבקר מודול להפעלת בדיקות המבוססות על המודולים הקווים הטעינים מראש במכשיר הנבדק.

סיכום

בוני ציבור

MainlineTestModuleController ()

שיטות ציבוריות

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

שיטה להחליט אם המודול צריך לפעול או לא.

בוני ציבור

בקר MainlineTestModuleController

public MainlineTestModuleController ()

שיטות ציבוריות

enableModuleController

public void enableModuleController (boolean enabled)

פרמטרים
enabled boolean

shouldRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

שיטה להחלטה אם המודול אמור לפעול או לא.

פרמטרים
context IInvocationContext : את IInvocationContext של המודול

החזרות
IModuleController.RunStrategy נכון אם המודול אמור לפעול, שקר אחרת.