PackageInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


لا تقوم وحدة التحكم في الوحدة بإجراء الاختبارات عندما لا يتم تثبيت الحزم المحددة على الجهاز.

ملخص

المنشأت العامة

PackageInstalledModuleController ()

الأساليب العامة

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

طريقة لتحديد ما إذا كان يجب تشغيل الوحدة أم لا.

المنشأت العامة

PackageInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

الأساليب العامة

يجب تشغيل

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

طريقة لتحديد ما إذا كان يجب تشغيل الوحدة أم لا.

حدود
context IInvocationContext : IInvocationContext للوحدة النمطية

عائدات
IModuleController.RunStrategy صحيح إذا كان يجب تشغيل الوحدة ، خطأ في خلاف ذلك.

رميات
DeviceNotAvailableException