Kontroler modułu Sdk28

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Kontroler modułu sprawdzający, czy urządzenie jest w wersji SDK 28 (Android 9) lub nowszej. Służy to do obejścia b/78780430, gdzie na urządzeniach z systemem Android 8.1 armeabi-v7a oprzyrządowanie ulegnie awarii, ponieważ pakiet docelowy został wstępnie wybrany tylko dla arm64.

Użyj, dodając tę ​​linię do pliku AndroidTest.xml:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Sdk28ModuleController ()

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu Sdk28

public Sdk28ModuleController ()