קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Sdk30ModuleController

public class Sdk30ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk30ModuleController


הפעל בדיקות רק אם המכשיר הנבדק הוא מגרסת SDK 30 ומעלה.

השתמש על ידי הוספת שורה זו ל- AndroidTest.xml שלך:

סיכום

בוני ציבור

Sdk30ModuleController ()

בוני ציבור

Sdk30ModuleController

public Sdk30ModuleController ()