קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מתקפל להרחבה

public class FoldableExpandingHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableExpandingHandler


IModuleParameterHandler הרחבת לתוך יותר עבור כל תצורה מתקפלת שאינם ראשיים.

סיכום

בוני ציבור

FoldableExpandingHandler ()

שיטות ציבוריות

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

החל למודול IConfiguration ההתקנה מודול ספציפי פרמטר.

expandHandler ( states) expandHandler ( states)
String getParameterIdentifier ()

מחזירה את השם שמודול הפרמטרים יזוהה בשם.

בוני ציבור

מתקפל להרחבה

public FoldableExpandingHandler ()

שיטות ציבוריות

ApplySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

החל למודול IConfiguration ההתקנה מודול ספציפי פרמטר. לדוגמה, זה יכול להיות אפשרויות נוספות עבור המכינים או הבדיקות.

פרמטרים
moduleConfiguration IConfiguration

להרחיב את האנדלר

public  expandHandler ( states)

פרמטרים
states

החזרות

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

מחזירה את השם שמודול הפרמטרים יזוהה בשם.

החזרות
String