InstantAppHandler

public class InstantAppHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.InstantAppHandler


معالج ModuleParameters#INSTANT_APP .

ملخص

مجالات

public static final String INSTANT_APP_ID

المقاولين العامة

InstantAppHandler ()

الأساليب العامة

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

تنطبق على وحدة IConfiguration إعداد الوحدة النمطية الخاصة بالمعلمة.

String getParameterIdentifier ()

يُرجع الاسم الذي سيتم تعريف الوحدة ذات المعلمات به.

مجالات

INSTANT_APP_ID

public static final String INSTANT_APP_ID

المقاولين العامة

InstantAppHandler

public InstantAppHandler ()

الأساليب العامة

ApplySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

تنطبق على وحدة IConfiguration إعداد الوحدة النمطية الخاصة بالمعلمة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا خيارات إضافية للمعدين أو الاختبارات.

حدود
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

يُرجع الاسم الذي سيتم تعريف الوحدة ذات المعلمات به.

عائدات
String