קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מודול פרמטרים עוזר

public class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


עוזר לקבל את IModuleParameterHandler הקשורים פרמטר.

סיכום

בוני ציבור

ModuleParametersHelper ()

שיטות ציבוריות

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

קבל את כל ModuleParameters שהן-params משנה של נתון ModuleParameters .

בוני ציבור

מודול פרמטרים עוזר

public ModuleParametersHelper ()

שיטות ציבוריות

resolParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

קבל את כל ModuleParameters שהן-params משנה של נתון ModuleParameters .

זה יפתור באופן רקורסיבי תתי קבוצות ויחזור רק ModuleParameters שאינן קבוצות.

אם param איננו קבוצה אז סט סינגלטון המכיל param יוחזר עצמה, ללא קשר withOptional .

פרמטרים
param ModuleParameters

withOptional boolean : אם לא כדי גם לבדוק קבוצות פרמטר אופציונליות.

החזרות