RunOnCloneProfileParameterHandler

public class RunOnCloneProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnCloneProfileParameterHandler


Streszczenie

Konstruktory publiczne

RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktory publiczne

RunOnCloneProfileParameterHandler

public RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String