קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

AaptParser.AaptVersion

public static final enum AaptParser.AaptVersion
extends Enum< AaptParser.AaptVersion >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion >
com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion


כמות אפשרויות לגירסת AAPT המשמשת לניתוח קבצי APK.

סיכום

ערכי Enum

AaptParser.AaptVersion AAPT

AaptParser.AaptVersion AAPT2

שיטות ציבוריות

String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)
String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)
static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)
static final AaptVersion[] values ()

ערכי Enum

AAPT

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT

AAPT2

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT2

שיטות ציבוריות

הפקודה dumpBadgingCommand

public String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)

פרמטרים
apkFile File

החזרות
String[]

dumpXmlTreeCommand

public String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)

פרמטרים
apkFile File

החזרות
String[]

ערך של

public static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
AaptParser.AaptVersion

ערכים

public static final AaptVersion[] values ()

החזרות
AaptVersion[]