קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

AdbRootElevator

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


AutoCloseable המאפשרת את הבסיס של ADB כאשר הוא נבנה במידת הצורך ומשחזר את מצב השורש כאשר הוא הושלם.

סיכום

בנאים ציבוריים

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

שיטות ציבוריות

void close ()

בנאים ציבוריים

AdbRootElevator

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

פרמטרים
device INativeDevice

זורק
DeviceNotAvailableException

שיטות ציבוריות

סגור

public void close ()