קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

AdbUtils

public class AdbUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbUtils


מחלקת שירות לפעולות adb.

סיכום

בנאים ציבוריים

AdbUtils ()

שיטות ציבוריות

static void updateAdb ( TestInformation testInfo, IRunUtil runUtil, String adbPath)

מעדכן את $PATH אם נעשה שימוש בגרסת adb מיוחדת.

בנאים ציבוריים

AdbUtils

public AdbUtils ()

שיטות ציבוריות

updateAdb

public static void updateAdb (TestInformation testInfo, 
        IRunUtil runUtil, 
        String adbPath)

מעדכן את $PATH אם נעשה שימוש בגרסת adb מיוחדת.

פרמטרים
testInfo TestInformation : אובייקט TestInformation .

runUtil IRunUtil : אובייקט IRunUtil המשמש להפעלת פקודת מערכת.

adbPath String : הנתיב ל-adb הבינארי.