קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BinaryState

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum נהג להקליט מצב ON / OFF במצב IGNORE ללא פעולה.

סיכום

ערכי Enum

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

שיטות ציבוריות

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

ערכי Enum

להתעלם

public static final BinaryState IGNORE

כבוי

public static final BinaryState OFF

עַל

public static final BinaryState ON

שיטות ציבוריות

ערך של

public static BinaryState valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
BinaryState

ערכים

public static final BinaryState[] values ()

החזרות
BinaryState[]