קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


ClassNameFilter שדוחה שיעורים פנימיים

סיכום

בונים ציבוריים

ExternalClassNameFilter ()

שיטות ציבוריות

boolean accept (String pathName)

בודק אם יש לכלול את שם הנתיב המופשט שצוין ברשימת כניסת נתיבי כיתה.

בונים ציבוריים

ExternalClassNameFilter

public ExternalClassNameFilter ()

שיטות ציבוריות

לְקַבֵּל

public boolean accept (String pathName)

בודק אם יש לכלול את שם הנתיב המופשט שצוין ברשימת כניסת נתיבי כיתה.

פרמטרים
pathName String : הנתיב היחסי של ערך נתיב הכיתה

החזרות
boolean