ClassPathScanner. IClassPathFilter

public static interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.IClassPathFilter


Filtr dla ścieżek wpisów ścieżki klasy

Wzorowane na FileFilter

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście pozycji ścieżki klasy.

abstract String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisu ścieżki klasy.

Metody publiczne

zaakceptować

public abstract boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna nazwa ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście pozycji ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean

przekształcać

public abstract String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisu ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy, w formacie „foo/ścieżka/plik.roz”.

Zwroty
String nazwa ścieżki przekonwertowana na format specyficzny dla kontekstu