קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClassPathScanner.IClassPathFilter

public static interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.IClassPathFilter


פילטר לנתיבי כניסה של מסלול כיתה

מעוצב לאחר FileFilter

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean accept (String pathName)

בודק אם יש לכלול את שם הנתיב המופשט שצוין ברשימת כניסת נתיבי כיתה.

abstract String transform (String pathName)

ממיר אופציונלי לשמות נתיבי כניסה לנתיב כיתה.

שיטות ציבוריות

לְקַבֵּל

public abstract boolean accept (String pathName)

בודק אם יש לכלול את שם הנתיב המופשט שצוין ברשימת כניסת נתיבי כיתה.

פרמטרים
pathName String : הנתיב היחסי של ערך נתיב הכיתה

החזרות
boolean

שינוי צורה

public abstract String transform (String pathName)

ממיר אופציונלי לשמות נתיבי כניסה לנתיב כיתה.

פרמטרים
pathName String : הנתיב היחסי של ערך נתיב הכיתה, בפורמט "foo / path / file.ext".

החזרות
String את pathName המרה לפורמט ספציפי להקשר