קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

EmmaXml קבועים

public class EmmaXmlConstants
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.EmmaXmlConstants


קבועים המשמשים לניתוח דוח ה- XML ​​של emma.

סיכום

שדות

public static final String BLOCK_TAG

public static final String CLASS_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

public static final String LINE_TAG

public static final String METHOD_TAG

public static final String NAME_ATTR

public static final String PACKAGE_TAG

בונים ציבוריים

EmmaXmlConstants ()

שדות

BLOCK_TAG

public static final String BLOCK_TAG

CLASS_TAG

public static final String CLASS_TAG

COVERAGE_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

LINE_TAG

public static final String LINE_TAG

METHOD_TAG

public static final String METHOD_TAG

NAME_ATTR

public static final String NAME_ATTR

PACKAGE_TAG

public static final String PACKAGE_TAG

בונים ציבוריים

EmmaXml קבועים

public EmmaXmlConstants ()