קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

FakeTestsZipFolder.ItemType

public static final enum FakeTestsZipFolder.ItemType
extends Enum<FakeTestsZipFolder.ItemType>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType>
     ↳ com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType


Summary

Enum values

FakeTestsZipFolder.ItemType  DIRECTORY

 

FakeTestsZipFolder.ItemType  FILE

 

Public methods

static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf(String name)
static final ItemType[] values()

Enum values

DIRECTORY

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

FILE

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

Public methods

valueOf

public static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
FakeTestsZipFolder.ItemType

values

public static final ItemType[] values ()

Returns
ItemType[]