קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


שיעורי עוזר לנתח מידע מחלק של אתרי הקצאה בדוחות hprof.

סיכום

בונים ציבוריים

HprofAllocSiteParser ()

שיטות ציבוריות

parse (File hprofReport)

לנתח דוח hprof לטקסט.

בונים ציבוריים

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

שיטות ציבוריות

לְנַתֵחַ

public  parse (File hprofReport)

לנתח דוח hprof לטקסט.

פרמטרים
hprofReport File : קובץ המכיל את דוח hprof.

החזרות
מפה המכילה את התוצאות