קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IRunUtil.EnvPriority

public static final enum IRunUtil.EnvPriority

com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority


Enum שמגדיר אם הגדרה או ביטול הגדרה של env מסוים. למשתנה יש עדיפות.

סיכום

ערכי מנה

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

שיטות ציבוריות

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

ערכי מנה

מַעֲרֶכֶת

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

בטל

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

שיטות ציבוריות

ערך של

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
IRunUtil.EnvPriority

ערכים

public static final EnvPriority[] values ()

החזרות
EnvPriority[]