קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


ממשק לביצוע אסינכרוני פעולה המחזירה סטטוס בוליאני.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract void cancel ()

בטל את הפעולה.

default getCommand ()

מחזירה את הפקודה המשויכת ל-Runable.

default CommandResult getResult ()

מחזירה את ה- CommandResult המשויכת לפקודה.

abstract boolean run ()

בצע את הפעולה.

שיטות ציבוריות

לְבַטֵל

public abstract void cancel ()

בטל את הפעולה.

getCommand

public  getCommand ()

מחזירה את הפקודה המשויכת ל-Runable.

החזרות

getResult

public CommandResult getResult ()

מחזירה את ה- CommandResult המשויכת לפקודה.

החזרות
CommandResult

לָרוּץ

public abstract boolean run ()

בצע את הפעולה.

החזרות
boolean true אם הפעולה מבוצעת בהצלחה, false אחרת

זורק
אם הפעולה הופסקה באופן חריג