JUnit4TestFiltre

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Filter öğesini genişleterek JUnit4 koşucusu için filtreleme sağlayan Yardımcı Sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

Genel yöntemler

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

Bir testin çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar veren filtre işlevi.

Kamu inşaatçıları

JUnit4TestFiltre

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

Parametreler
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

Genel yöntemler

betimlemek

public String describe ()

İadeler
String

Çalıştırmalı

public boolean shouldRun (Description description)

Bir testin çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar veren filtre işlevi.

Parametreler
description Description

İadeler
boolean