קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang. אובייקט
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


מחלקת עוזרים המספקת את הסינון לרץ JUnit4 על ידי הרחבת Filter .

סיכום

בונים ציבוריים

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

שיטות ציבוריות

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

פונקציית מסנן המחליטה אם בדיקה צריכה להופיע או לא.

בונים ציבוריים

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

פרמטרים
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

שיטות ציבוריות

לְתַאֵר

public String describe ()

החזרות
String

צריך לרוץ

public boolean shouldRun (Description description)

פונקציית מסנן המחליטה אם בדיקה צריכה להופיע או לא.

פרמטרים
description Description

החזרות
boolean