JUnitXmlParser

public class JUnitXmlParser
extends AbstractXmlParser

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser
com.android.tradefed.util.JUnitXmlParser


Parser, który wyodrębnia dane wyników testu z wyników JUnit przechowywanych w XMLJUnitResultFormatter mrówki i przekazuje je do ITestInvocationListener.

Zobacz też:

Streszczenie

Konstruktory publiczne

JUnitXmlParser ( ITestInvocationListener listener)

Utwórz JUnitXmlParser

JUnitXmlParser (String runName, ITestInvocationListener listener)

Tworzy JUnitXmlParser , który powiadamia listener , przekazując runName do ITestInvocationListener#testRunStarted .

Metody chronione

DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia xml

Konstruktory publiczne

JUnitXmlParser

public JUnitXmlParser (ITestInvocationListener listener)

Utwórz JUnitXmlParser

Parametry
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener do przekazywania wyników

JUnitXmlParser

public JUnitXmlParser (String runName, 
                ITestInvocationListener listener)

Tworzy JUnitXmlParser , który powiadamia listener , przekazując runName do ITestInvocationListener#testRunStarted .

Parametry
runName String

listener ITestInvocationListener

Metody chronione

utwórz XmlHandler

protected DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia xml

Zwroty
DefaultHandler