AbstractXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Klasa bazowa pomocnika do analizowania plików xml

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class AbstractXmlParser.ParseException

Zgłaszany, jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych XML

Konstruktory publiczne

AbstractXmlParser ()

Metody publiczne

void parse (InputStream xmlInput)

Analizuje dane xml zawarte w danych wejściowych.

Metody chronione

abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia xml

Konstruktory publiczne

AbstractXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Metody publiczne

analizować

public void parse (InputStream xmlInput)

Analizuje dane xml zawarte w danych wejściowych.

Rzuty
AbstractXmlParser.ParseException jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych

Metody chronione

utwórz XmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia xml

Zwroty
DefaultHandler