קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

public static class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget


סיכום

שדות

public final String packageName

public final String runnerName

public final String targetName

בונים ציבוריים

InstrumentationTarget (String packageName, String runnerName, String targetName)

שיטות ציבוריות

int compareTo ( ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

boolean equals (Object object)

int hashCode ()

boolean isShardable ()

מחזירה אמת אם יעד המכשור הזה ניתן לניתוק.

String toString ()

שדות

שם חבילה

public final String packageName

runnerName

public final String runnerName

שם יעד

public final String targetName

בונים ציבוריים

InstrumentationTarget

public InstrumentationTarget (String packageName, 
        String runnerName, 
        String targetName)

פרמטרים
packageName String

runnerName String

targetName String

שיטות ציבוריות

בהשוואה ל

public int compareTo (ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

פרמטרים
o ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

החזרות
int

שווים

public boolean equals (Object object)

פרמטרים
object Object

החזרות
boolean

hashCode

public int hashCode ()

החזרות
int

ניתן לשמירה

public boolean isShardable ()

מחזירה אמת אם יעד המכשור הזה ניתן לניתוק.

החזרות
boolean

toString

public String toString ()

החזרות
String