ListInstrumentationParser

public class ListInstrumentationParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser


IShellOutputReceiver , który analizuje dane wyjściowe zapytania „pm list instrumentation”.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Pola

public static final SHARDABLE_RUNNERS

Konstruktory publiczne

ListInstrumentationParser ()

Metody publiczne

getInstrumentationTargets ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Pola

SHARDABLE_RUNNERS

public static final  SHARDABLE_RUNNERS

Konstruktory publiczne

ListInstrumentationParser

public ListInstrumentationParser ()

Metody publiczne

getInstrumentationTargets

public  getInstrumentationTargets ()

Zwroty

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNoweLinie

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String