קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

LogcatEventParser

public class LogcatEventParser
extends GenericLogcatEventParser < LogcatEventType >

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser < com.android.tradefed.util.LogcatEventType >
com.android.tradefed.util.LogcatEventParser


סיכום

בנאים ציבוריים

LogcatEventParser ( ITestDevice device)

בנאים ציבוריים

LogcatEventParser

public LogcatEventParser (ITestDevice device)

פרמטרים
device ITestDevice