קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Pair

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.Pair<A, B>


Define our own Pair class which contains two objects.

Summary

Fields

public final A first

public final B second

Public constructors

Pair(A first, B second)

Public methods

static <A, B> Pair<A, B> create(A a, B b)

Convenience method to create a new pair.

boolean equals(Object o)

Checks whether two objects are equal

int hashCode()

Return a hashcode using hash codes from the inner objects

Fields

first

public final A first

second

public final B second

Public constructors

Pair

public Pair (A first, 
        B second)

Parameters
first A

second B

Public methods

create

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

Convenience method to create a new pair.

Parameters
a A: the first object in the Pair

b B: the second object in the Pair

Returns
Pair<A, B> a Pair contains a and b

equals

public boolean equals (Object o)

Checks whether two objects are equal

Parameters
o Object

Returns
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Return a hashcode using hash codes from the inner objects

Returns
int