קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

PrettyPrintDelimiter

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


כלי עזר המסייע בהדפסת הודעה שתוחמת בולטת.

סיכום

בונים ציבוריים

PrettyPrintDelimiter ()

שיטות ציבוריות

static void printStageDelimiter (String message)

מדפיס הודעה תוחמת שקיבלה מחרוזת בסיס.

בונים ציבוריים

PrettyPrintDelimiter

public PrettyPrintDelimiter ()

שיטות ציבוריות

printStageDelimiter

public static void printStageDelimiter (String message)

מדפיס הודעה תוחמת שקיבלה מחרוזת בסיס.

פרמטרים
message String