קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RunInterruptedException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


נזרק כאשר פעולת הפעלה נקטעת על ידי בקשה חיצונית.

סיכום

בנאים ציבוריים

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

יוצר RunInterruptedException .

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

יוצר RunInterruptedException .

בנאים ציבוריים

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

יוצר RunInterruptedException .

פרמטרים
message String : ההודעה המשויכת לחריגה

errorId ErrorIdentifier : ה- ErrorIdentifier את החריג.

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

יוצר RunInterruptedException .

פרמטרים
message String : ההודעה המשויכת לחריגה

cause Throwable : הסיבה לחריג

errorId ErrorIdentifier : ה- ErrorIdentifier את החריג.