SparseImageUtil.SparseInputStream

public static class SparseImageUtil.SparseInputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil.SparseInputStream


يقرأ SparseInputStream من المنبع ويكتشف تنسيق البيانات. إذا كان المنبع عبارة عن بيانات متفرقة صالحة، فسيتم إلغاء توزيعها بسرعة. وإلا فهو مجرد عبور كما هو.

ملخص

المقاولين العامة

SparseInputStream (BufferedInputStream in, long originalSize)

الأساليب العامة

void close ()
boolean isSparse ()
int read (byte[] buf, int off, int len)
int read ()
long size ()

قم بإرجاع إجمالي عدد البايتات في الصورة غير الموزعة.

المقاولين العامة

SparseInputStream

public SparseInputStream (BufferedInputStream in, 
        long originalSize)

حدود
in BufferedInputStream

originalSize long

الأساليب العامة

يغلق

public void close ()

isSparse

public boolean isSparse ()

عائدات
boolean

يقرأ

public int read (byte[] buf, 
        int off, 
        int len)

حدود
buf byte

off int

len int

عائدات
int

يقرأ

public int read ()

عائدات
int

مقاس

public long size ()

قم بإرجاع إجمالي عدد البايتات في الصورة غير الموزعة.

عائدات
long mOriginalSize إذا كان الدفق الأساسي غير متفرق بالفعل.