Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Rzadki ObrazUtil

public class SparseImageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil


Narzędzie do unsparse rozrzedzonych obrazów.

Ten fragment kodu pochodzi z: frameworks/base/packages/DynamicSystemInstallationService/src/com/android/dynsystem/SparseInputStream.java

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class SparseImageUtil.SparseInputStream

SparseInputStream odczytuje z nadrzędnego i wykrywa format danych.

Konstruktorzy publiczni

SparseImageUtil ()

Metody publiczne

static boolean isSparse (File imgFile)

Sprawdza, czy plik jest rzadkim obrazem.

static void unsparse (File imgFile, File destFile)

Rozpakowuje rzadki plik obrazu.

Konstruktorzy publiczni

Rzadki ObrazUtil

public SparseImageUtil ()

Metody publiczne

jestSparse

public static boolean isSparse (File imgFile)

Sprawdza, czy plik jest rzadkim obrazem.

Parametry
imgFile File : ERROR(/File) , który ma zostać przetestowany.

Zwroty
boolean prawda, jeśli imgFile jest rzadkim obrazem.

nierozgarnięty

public static void unsparse (File imgFile, 
                File destFile)

Rozpakowuje rzadki plik obrazu.

Parametry
imgFile File : ERROR(/File) , który jest rzadkim obrazem.

destFile File : ERROR(/File) , do którego ma zostać zapisany niesparsowany obraz.

Rzuty
jeśli imgFile nie jest rzadkim obrazem.